Меню
Регіональні аспекти

Актуальність реформування
Інноваційні підході
Стратегічні засади
Економічна природа
Теоретические вопросы
Соціальний капітал
Законодавче регулювання
Обучающие регионы
Забеспечення зв'язку
Державне стимулювання
Правовий аспект
Конкурс на посади
Формирование механизма
Державне управління
Ресурсне забезпечення
Вимоги до кадрів
Податковий контроль
Фіскальна результативність
Оцінка впливу
Теоретичні аспекти
Державне управління якістю
Атрибутивне управління
Мировой опыт
Удосконалення державного регулювання
Підвищення єфективності
Государственная политика
Теоретичні засади
Механізми функціонування
Тенденции развития

Розробка методів

Машинобудування
Развитие рыночных механизмов
Инфраструктура механизма
Особливості функціонування
Побудова інтегрованих
Процеси економіки
Чинники кооперенції
Управління діяльністю
Управління якістю продукції
Управління комунальною власністю
Концєпція профєсійної орієнтації
Значення освіти та науки
Про деякі проблеми та шляхи активізації
Розробка складових механізму
Управління конкурентоспроможністю регіону
Досвід податкової підтримки

Управління процесами

Особливості реформування
Соціальна культурна програма
Телемедицина в системі
Визначення об'єктивної необхідності
Сутність методологічних засад
Наукове обгрунтування
Аспекти забеспечення потреб
Система принципів
Управління зайнятістю молоді
Управління медичною допомогою
Современное состояние подготовки
Формування студентських команд
Перспективи управлінського впливу
Особливості та проблеми
Методичні підходи
,

Просмотров: 6
Комментариев: 0
    Рейтинг:

ЗБІРНИК

НАУКОВИХ  ПРАЦЬ

Донецького  державного університету

управління


   Розділ 1.  

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ І ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

Розділ 2

 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА ЇХ РОЗВИТКУ
 

Розділ 3.

 УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

У збірнику досліджуються регіональні аспекти державного управління інноваційними та інвестиційними процесами, показується їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем на державному і регіональному рівнях. Розглядаються механізми державного регулювання оновленням організацій та управлінням інформаційними процесами. Збірник розрахований на наукових і практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрів та студентів.

Література:

  1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97//Відомості Верховної Ради України, 1997. - № 24. - 170 с.
  2. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96//Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 30. - 141 с.
  3. Про територіальний устрій України // Проект Закону України Уряд, кур'єр, 2005. - № 75. - С 10.
  4. Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" // Закон України Уряд, кур'єр, 2005. - №245. - С 5-13.

Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи: [Монографія] / В.В. Корженко, Г.С. Одінцова, Н.М. Мельтюховата ін.; За заг. ред. проф. В.В. Корженка. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 216 с.

Засновник: Донецькій державній університет управління


Редакційна рада:

Поважний С.Ф. – головний редактор, Пілюшенко В.Л. – зам. головного редактора, Чумаченко М.Г., Бурега В.В., Поважний О.С., Омельянчук А.І., Жидченко В.Д.

Редакційна колегія:

Поважний С.Ф. – д.е.н., Губерная Г.К. – д.е.н., Дорофієнко В.В. – д.е.н., Пілюшенко В.Л. – д.т.н., Адамов Б.І. – д.е.н., Лобас В.М. – д.держ.упр., Дегтяр А.О. – д.держ.упр., Долгальова О.В. – д.держ.упр., Беззубко Л.В. – д.держ.упр., Черниш О.І. – д.держ.упр.

Просмотров: 4015
Комментариев: 0
    Рейтинг: